12.07.2021

Oproep Parkinson coaches

Vanaf januari 2022 start het project Geïntegreerde Zorg Waasland in samenwerking met de Vlaamse Parkinson Liga met de actie Parkinson coach. Hiertoe zijn wij nog op zoek naar enthousiaste paramedici die ons team wensen te versterken!

 

Wat?

De Parkinson coach vervult een verbindende functie tussen de persoon met Parkinson en zijn/haar mantelzorger(s) enerzijds en de professionele hulpverlening anderzijds. Het doel van de functie is om na de diagnose de persoon met Parkinson en zijn mantelzorger(s) te ondersteunen in hun zoektocht naar hulp en hun wegwijs te maken in het zorglandschap in de regio. De focus ligt op het verstrekken van informatie en doorverwijzing, waarbij steeds rekening gehouden wordt met de noden en behoeften van de persoon met Parkinson en zijn mantelzorger(s). Dit kan door zelf contact op te nemen met hulpverlening of de persoon met Parkinson en zijn mantelzorger(s) hierin de gepaste ondersteuning te bieden. Afhankelijk van de draagkracht van de persoon met Parkinson en zijn/haar mantelzorger(s) zal de Parkinson coach meer of minder op de achtergrond blijven.

Hoe?

Parkinson coach kan na overleg met de persoon met Parkinson en/of zijn/haar mantelzorger(s) aangesteld worden door de huisarts of specialist. Daarnaast kan de persoon met Parkinson en/of zijn/haar mantelzorger(s) op eigen initiatief contact nemen met de coach. Er wordt per patiënt een pakket van ongeveer 10 uur voorzien. Van deze 10 uur dient de eerste consultatie kort na de aanmelding te vallen op initiatief van de coach, de persoon met Parkinson, de mantelzorger, de behandelende arts, of een andere betrokken zorgverlener. Voor de overige 8u kan de patiënt en zijn/haar mantelzorger(s) beroep doen op de Parkinson coach naargelang de hulpvraag en noden.

Functie-inhoud

 •  Gepaste doorverwijzing naar hulpverlening die het dichtst aansluit bij de specifieke hulpvraag.
 • Vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden met de persoon met Parkinson en zijn/haar mantelzorger(s)
 • Correcte informatie en advies verstrekken
 • Mee instaan voor het opstellen en opvolgen van een zorg- en begeleidingsplan van de persoon met
  Parkinson.
 • Ondersteunen, adviseren en doorverwijzen van familie bij moeilijke beslissingen op scharniermomenten in
  het Parkinson proces.

Functieprofiel

 • Je bent sociaal vaardig en gemotiveerd.
 • Je bent enthousiast en hebt een grote empathie en interesse in het werken met personen met Parkinson en
  zijn/haar mantelzorger(s)
 •  Je kan blik verruimend handelen met coachende vaardigheden: je kan en durft doorvragen zodat de hulpvraag helder wordt, je kan rust brengen, je kan moeilijke ervaringen en gevoelens bespreken, je bent in staat te bemiddelen en te verbinden.
 • Je bent bereid je te verdiepen en bij te scholen rond het thema Parkinson binnen de zorgregio
  ➢ Per jaar min. 6u bijscholing gerelateerd aan het thema volgen
  ➢ Je toont initiatief, draagt actief bij tot het updaten en in kaart brengen van de mogelijkheden rond het thema Parkinson in de regio en je staat open voor feedback
  ➢ Bereidheid om tweemaal per jaar een intervisie te volgen van min. 3u
 • Je kan methodisch en planmatig werken
 • Je beschikt over volgende diploma’s, opleidingen en ervaring:Diploma’s:
  ➢ Een diploma op bachelor-of masterniveau gericht op de welzijns- of de gezondheidssector (maatschappelijk werker, ergotherapeut, verpleegkundige,…)
 • Ervaring:
  ➢ Min. 2 jaar actuele relevante ervaring, bij voorkeur in de thuissituatie.
 • Je beschikt over volgende minimale kennis:
  ➢ De sociale kaart in de regio.
  ➢ De ziekte, zijn verschijningsvormen en de verschillende fasen.
  ➢ Juridische en financiële aspecten die van toepassing zijn.
  ➢ Gespreksvoering en omgaan met de persoon met Parkinson.
  ➢ Inzicht in familierelaties en rouwprocessen

Hoe kandidaat stellen?

Kandidaturen kunnen doorgegeven worden aan de coördinator van het project: Eline Deblaere, eline@gzwaasland.be, 0483 41 39 69

Deadline: 31/08/2021

Aan de geselecteerde coaches zal nog een bijkomende, driedaagse opleiding voorzien worden.

Meer info?

Contacteer onze coördinator

Contact

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op deze website om gebruikersactiviteit te volgen via Google Analytics. Door te accepteren ga je hiermee akkoord. Meer info