Actie Therapietrouw-screener

Wat?

De therapietrouw-screener is een beoordeling die de therapietrouwheid van de patiënt in kaart brengt. De screener wordt steeds samen met de thuisverpleegkundige of apotheker afgenomen – de patiënt kan hierom vragen bij de zorgverlener. Aan de hand van de vragenlijst worden volgende zaken besproken:

  • het actuele medicatiegebruik
  • het gebruiksgemak van de medicatie
  • ervaringen, problemen en kennis over de medicatie
  • zorgen en verwachtingen rond de medicatie

Wie?

Patiënten met een chronische aandoening.

Doel?

  • Een zicht krijgen op de stiptheid van de behandeling.
  • Door het opnemen van het medicatieschema bij de therapietrouw-screener heeft de zorgverlener (huisarts en/of apotheker) een overview van de volledige farmacotherapie.
  • Tijdig ingrijpen en bijsturen in geval van onregelmatigheden.

Hoe?

  • De therapietrouw screener kan ingevuld worden door de thuisverpleegkundige of apotheker.
  • Eens de screener ingevuld is, dient deze samen met het het voorblad en het meest recente medicatieschema aan de huisarts en apotheker van de patiënt bezorgd te worden