Actie Opvolging

Wat?

Een globaal dossier dat via opvolgformulieren het volledige zorgnetwerk op elk moment op de hoogte houdt van de situatie van de patiënt. Elke zorgverlener vult per patiënt en per opgestarte, geplande of uitgevoerde actie zo’n opvolgformulier in.

Wie?

Voor wie als zorgverlener betrokken is bij of initiator is van één of meerdere acties.

Doel?

  • Het nauwgezet opvolgen en evalueren van de acties door het zorgnetwerk.
  • De terugbetaling van de financiering voor sommige acties. Dit kan enkel wanneer alle gegevens zijn ingevuld.