Medicatiereview

Wat?

Een overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt en de eventuele problemen die hij/zij daarbij ondervindt. De zorgverleners gaan op basis van de informatie van de patiënt over tot het opstellen van en/of verbeteren van een behandelplan. Dit wordt besproken met de patiënt, de mantelzorger(s) en het zorgteam.

Wie?

 • Personen met recht op 3de betalersregeling (chronisch zieken, maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming)
 • Personen met polyfarmacie  ( gebruik van 3 of meer geneesmiddelen gedurende ± 6 maanden)

In het bijzonder indien er één of meerdere van de volgende situaties van toepassing zijn: 

 • problemen met inname
 • bijwerkingen
 • interacties
 • vraag tot afbouw medicatie

 

Doel?

 • Optimalisatie van de farmacotherapie van de patiënt.
 • Actualisatie van het medicatieschema.
 • Therapietrouw van de patiënt verbeteren.
 • Verminderen mogelijke risico’s ten gevolge van polyfarmacie.

Hoe?

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de medicatiereview dienen huisarts en huisapotheker beide een aantal items te raadplegen:

 • huisarts: recentste labo (Na, K, lever, niet, lipiden HbA1,…), metingen (bloeddruk, gewicht, pols), medicatieoverzicht, therapietrouw screener, …
 • huisapotheker: medicatieoverzicht, overzichtslijst OTC-medicatie, therapietrouw screener,…

De volgende checklist kan hierbij overlopen worden.


Medicatiereview

Overleg tussen huisarts en huisapotheker.

Doel review = opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan.

1.uitwisselen van informatie (zelfzorgmedicatie, koppeling leefwijze aan interacties, beschreven bijwerkingen)

2. behandelplan opstellen

 • behandeldoelen voor de patiënt
 • relevante farmacotherapeutische problemen & prioritering

 

Registratie en terugkoppeling

naar het project

 • bevestigen uitvoering (incl. naam hulpverlener, naam patiënt en rijksregisternummer patiënt)
 • via e-mail, telefonisch, post of SIILO
 • apothekers: CNK code 5521349

naar het zorgteam en de verpleegkundige

 • doorgeven wijzigingen in het medicatieschema en behandelplan
 • via mail, telefonisch of SIILO en de therapietrouw- screener stap 4 – opvolging

naar de patiënt en zijn omgeving

 • doorgeven wijzigingen in het medicatieschema en behandelplan
 • mondeling of telefonisch

 

Vergoeding

Vanaf 2024 werd beslist geen forfaitaire vergoeding meer te voorzien voor deze activiteit vanuit Geïntegreerde Zorg Waasland. Apothekers kunnen hiervoor beroep doen op een nomenclatuurnummer.

De tools blijven beschikbaar op onze website.

Meer info

In onze webinar medicatie wordt de medicatiereview, samen met de overige acties medicatie verder toegelicht. Geef je mening via deze link.

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op deze website om gebruikersactiviteit te volgen via Google Analytics. Door te accepteren ga je hiermee akkoord. Meer info