Actie Medicatiereview

Wat?

Een overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt en de eventuele problemen die hij/zij daarbij ondervindt. De zorgverleners gaan op basis van de informatie van de patiënt over tot het opstellen van en/of verbeteren van een behandelplan. Dit wordt besproken met de patiënt, de mantelzorger(s) en het zorgteam.

Wie?

 • Personen met recht op 3de betalersregeling (chronisch zieken, maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming)
 • Personen met polyfarmacie  ( gebruik van 5 of meer geneesmiddelen gedurende ± 6 maanden).
  In het bijzonder indien er één of meerdere van de volgende situaties van toepassing zijn: 

  • problemen met inname
  • bijwerkingen
  • interacties
  • vraag tot afbouw medicatie

Doel?

 • Optimalisatie van de farmacotherapie van de patiënt.
 • Actualisatie van het medicatieschema.
 • Therapietrouw van de patiënt verbeteren.
 • Verminderen mogelijke risico’s ten gevolge van polyfarmacie.

Hoe?

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de medicatiereview dienen huisarts en huisapotheker beide een aantal items te raadplegen:

 • huisarts: recentste labo (Na, K, lever, niet, lipiden HbA1,…), metingen (bloeddruk, gewicht, pols), medicatieoverzicht, therapietrouw screener, …
 • huisapotheker: medicatieoverzicht, overzichtslijst OTC-medicatie, therapietrouw screener,…

De volgende checklist kan hierbij overlopen worden.


Medicatiereview

= Overleg tussen huisarts en huisapotheker.

Doel review = opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan.

Meer info

In onze webinar medicatie wordt de medicatiereview, samen met de overige acties medicatie verder toegelicht.

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op deze website om gebruikersactiviteit te volgen via Google Analytics. Door te accepteren ga je hiermee akkoord. Meer info