Actie Medicatiereview

Wat?

Een overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt en de eventuele problemen die hij/zij daarbij ondervindt. De zorgverleners gaan op basis van de informatie van de patiënt over tot het opstellen van en/of verbeteren van een behandelplan. Dit wordt besproken met de patiënt, de mantelzorger(s) en het zorgteam.

Wie?

 • Personen met recht op 3de betalersregeling (chronisch zieken, maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming)
 • Personen met polyfarmacie  ( gebruik van 5 of meer geneesmiddelen gedurende ± 6 maanden).
  In het bijzonder indien er één of meerdere van de volgende situaties van toepassing zijn: 

  • problemen met inname
  • bijwerkingen
  • interacties
  • vraag tot afbouw medicatie

Doel?

 • Optimalisatie van de farmacotherapie van de patiënt.
 • Actualisatie van het medicatieschema.
 • Therapietrouw van de patiënt verbeteren.
 • Verminderen mogelijke risico’s ten gevolge van polyfarmacie.

Hoe?

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de medicatiereview dienen huisarts en huisapotheker beide een aantal items te raadplegen:

 • huisarts: recentste labo (Na, K, lever, niet, lipiden HbA1,…), metingen (bloeddruk, gewicht, pols), medicatieoverzicht, therapietrouw screener, …
 • huisapotheker: medicatieoverzicht, overzichtslijst OTC-medicatie, therapietrouw screener,…

De volgende checklist kan hierbij overlopen worden.


Medicatiereview

= Overleg tussen huisarts en huisapotheker.

Doel review = opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan.

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op deze website om gebruikersactiviteit te volgen via Google Analytics. Door te accepteren ga je hiermee akkoord. Meer info