Casemanagement

Wat?

In geval van nood of moeilijke situaties komt een casemanager soelaas bieden. Dit is iemand die niet behoort tot het standaard zorgteam van de patiënt. Vaak is dit een verpleegkundige of maatschappelijk assistent die de nodige opleidingen heeft gevolgd. Over een periode van 3 maanden besteedt de casemanager 15 uur aan het opvolgen van de patiënt (de beschikbare uren worden volgens noodzaak verdeeld). Het grootste deel van deze uren zal de casemanager bij de patiënt thuis doorbrengen, de rest wordt gebruikt voor overleg en administratie. In sommige gevallen kan de eerste periode van 3 maanden verlengd worden met opnieuw 3 maanden.

Wie?

Voor personen van wie minstens één van onderstaande criteria van toepassing is:

 • op vraag van het team bij of na een multidisciplinair overleg (MDO)
 • bij signaal huisarts en/of team
 • wanneer de mantelzorger, die belangrijke zorgtaken op zich neemt, afwezig is of wegvalt
 • wanneer een bijkomende medische diagnose wordt gesteld die een nieuwe impact heeft, of er een gebeurtenis voorvalt die de ongerustheid verhoogt
 • bij het weigeren van hulp
 • wanneer er meer dan 1 ziekenhuisopname is op korte termijn (binnen de 30 dagen)
 • bij een onaangepaste woonsituatie

Doel?

Dankzij de tussenkomst van een casemanager hebben de patiënt en zijn/haar mantelzorger:

 • een vast aanspreekpunt
 • iemand die de zorg coördineert
 • iemand die rekening houdt met de doelen en wensen van de patiënt
 • een zorg- en levensplan dat wordt opgesteld
 • iemand die het contact met het zorgteam onderhoudt

Hoe?

Casemanagement kan opgestart worden op vraag van de patiënt zelf, of op vraag van één van de betrokken zorg- en hulpverleners. Hiertoe kan contact opgenomen worden met het project of kan het aanmeldingsformulier ingevuld worden.

Alle benodigde documenten om casemanagement uit te voeren, kunnen geraadpleegd worden op de Sharepoint.

Flyer

Ben jij zorgvrager? 

Flyer casemanagement zorgvrager

Ben jij zorgverlener?

Flyer casemanagement zorgverlener

 

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op deze website om gebruikersactiviteit te volgen via Google Analytics. Door te accepteren ga je hiermee akkoord. Meer info